Bezinning op organisatie buslijnen

Eenmaal een organisatie van de buslijnen vastgesteld, een dienstrooster opgesteld en dan klaar? Was het maar zo. Als buurtbusvereniging, maar ook als betrokken gemeenten, de vervoerder en de provincie moeten we ons voortdurend beraden op zaken als:
Is de organisatie van de lijnen op de meest efficiënte manier geregeld?
Zijn er voldoende overstapplaatsen?
Sluiten de buurtbussen voldoende aan op de ‘grote’ bussen en de treinen?
Enz., enz.
Dat deden we al en dat doen we permanent.

Recentelijk liet de gemeente Borsele onderzoek doen naar de meest gewenste vorm van openbaar vervoer in die gemeente. Daarover verscheen onlangs een rapport, getiteld ‘Onderzoeksvraag mobiliteitsontwikkeling gemeente Borsele’. Dat rapport zal de komende maanden mee onderwerp van discussie zijn tussen onze buurtbusvereniging, vervoerder Connexxion en de provincie. Vanzelfsprekend zullen uiteindelijk ook de gemeente Borsele en mogelijk ook andere betrokken gemeenten bij de uitkomsten van ons beraad worden betrokken, maar eerst moeten de verantwoordelijken voor de organisatie van het OV zelf vaststellen wat de meest gewenste, efficiënte uitvoering van het OV in ons werkgebied is. Een niet gemakkelijke opdracht, omdat je het nauwelijks iedereen even goed naar de zin kan maken, maar we gaan er aan werken en doen ons best.

Overigens: hebt u ideeën over de vormgeving van het OV met de buurtbussen in Zuid-Beveland? Deel die met ons. U kunt uw ideeën sturen aan de secretaris via e-mail: hdj@zeelandnet.nl

Zoals gebruikelijk mijn oproep aan u als lezer: wilt u ook als vrijwilliger bij onze vereniging een buurtbus besturen? Bel of mail dan met Kees van den Pol, coördinator, T: 06-19 80 25 32/ M: keespol@zeelandnet.nl. Zie voor meer informatie ook het onderdeel vrijwilligers op deze website.

Paul Mulder
Voorzitter
18 maart 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overhandiging op 12 maart van het rapport ‘Onderzoeksvraag mobiliteitsontwikkeling gemeente Borsele’ door wethouder Kees Weststrate (midden) aan gedeputeerde Harry van der Maas (links). Voorzitter Paul Mulder van de buurtbusvereniging was hierbij aanwezig.