Veiligheid gaat boven alles

Het bestuur van de buurtbusvereniging heeft regelmatig overleg over de vraag hoe het reilen en zeilen van de vereniging zo optimaal mogelijk kan verlopen. Dat is in de eerste plaats in het belang van de klant/passagier, maar natuurlijk ook voor de eigen vrijwilligers en de eigen vereniging. Een van de punten die onlangs de revue passeerde was de vraag of het bestuur er verstandig aan zou doen voor het werven van nieuwe chauffeurs een leeftijdsgrens te hanteren. En ook of aan al rijdende chauffeurs wellicht gezegd zou moeten worden dat ze op grond van hun leeftijd met het vrijwilligerswerk voor onze vereniging zouden moeten stoppen. Dat zijn behoorlijk drastische maatregelen en die neem je niet zomaar.

Maar waarom kwam de vraag dan toch op? Heel simpel, omdat onze vrijwilligers met mensen werken; zij rijden met klanten in een bus en zoals elke bestuurder van een voertuig lopen ook onze vrijwilligers het risico betrokken te raken bij een aanrijding. Dat is al heel vervelend op zich. Nog vervelender wordt het als na zo’n voorval zou blijken dat de betreffende vrijwilliger beter maar niet meer achter het stuur zou hebben gezeten, omdat hij of zij daartoe op grond van zijn/haar leeftijd eigenlijk niet meer geschikt was. Weliswaar is er een periodieke medische keuring voor de chauffeurs, maar die keuring brengt niet alles even grondig boven water, zoals de snelheid van reacties, de alertheid in concrete verkeerssituaties enz.

Het bestuur wil in zaken als deze geen enkel risico lopen en wil instaan voor een zo groot mogelijke veiligheid van passagiers en natuurlijk ook van de vrijwilligers en de overige weggebruikers. Daarom besloot het bestuur onlangs om voor de categorie ‘ouderen’ extra rijbeoordelingen in te voeren. Dat houdt in dat vrijwilligers die 75 jaar of ouder zijn eenmaal per half jaar een extra rijbeoordeling krijgen. Die beoordeling vindt plaats tijdens een normale dienst van de vrijwilliger. De categorie vrijwilligers die 70 jaar of ouder zijn, maar nog geen 75 jaar zijn, worden eenmaal per jaar extra beoordeeld. Deze beoordelingen vinden plaats door een beoordelaar die in de wereld van de rijopleidingen zijn sporen al sinds vele jaren heeft verdiend.

Het bestuur vertrouwt met deze maatregelen het maximale te doen om een zo groot mogelijke veiligheid voor passagiers van de buurtbus en de medewerkers en overige weggebruikers te kunnen garanderen.

Tot slot van mijn voorwoord zoals gebruikelijk de bekende oproep: bent u geïnteresseerd in de functie van vrijwilliger bij onze buurtbusvereniging en wilt u zich daarvoor opgeven, dan kunt u zich aanmelden bij Paula Taal: 06-22025226, e-mail: bbvzuidbeveland@gmail.com. Zie voor meer informatie ook het onderdeel vrijwilligers op deze site.

Paul Mulder,
voorzitter