Introductie ticketbox op de buurtbus

In het openbaar vervoer is al tijden geleden een enorme digitaliseringsstap gezet met de introductie van de OV-chipcard. Dat chipcardsysteem functioneert inmiddels al jaren naar volle tevredenheid van zowel de vervoersmaatschappijen als de klanten die het gebruiken. Daarnaast bestaat er tot nu toe op de bussen nog steeds een ouderwets systeem van het kunnen kopen van ‘losse kaartjes’, als service aan die mensen die geen OV-chipcard hadden of konden nemen. Een op zich eenvoudig systeem, maar in zijn uitvoering erg omslachtig. Onze penningmeester heeft aan het bijhouden van het uitgeven van de kaartjes aan de chauffeurs en het innen van de gelden daarvoor menig uurtje besteed. Ook voor de chauffeurs zaten er allerlei bezwaren aan: je moet steeds een portemonnee met behoorlijk wat geld erin bij je hebben en het uitgeven van zo’n kaartje aan een klant kost gewoon veel tijd en oponthoud. Daarbij komt tegenwoordig helaas het feit dat menigeen zich ervan bewust is dat buschauffeurs met redelijke bedragen in de bedrijfsportemonnee rond rijden en dat verhoogt het risico op overvallen en diefstal.

Hoe welkom is daarom de introductie van de zogenaamde ‘ticketbox’ door Connexxion. De ‘grote’ bussen van Connexxion gebruiken de ticketbox al vanaf 1 oktober jl. De buurtbussen krijgen iets langer de tijd om het nieuwe systeem in te voeren en gaan de ticketbox vanaf 1 januari 2018 gebruiken. Inmiddels worden de boxen in de bussen ingebouwd en krijgen de chauffeurs van de buurtbussen opleiding in het bedienen daarvan.

Door de introductie van de ticketboxen kan de betaling voor het plaatsbewijs voortaan uitsluitend langs elektronische weg plaatsvinden. Voor de bezitters van een OV-chipcard verandert er niets; zij scannen hun kaart op dezelfde manier als tot nu toe. Alleen de mensen die gewend waren een los kaartje te kopen moeten zich aanpassen. Vanaf 1 januari 2018 kan een los kaartje niet meer contant worden afgerekend, maar moet dat worden afgerekend via de ticketbox, dus met een bankpasje of creditkaart. Moeilijk? Nee. Praktisch en efficiënt? Ja. En de chauffeurs hoeven geen dikke portemonnees met kaartjes en geld meer bij zich te hebben en het risico op overvallen is sterk afgenomen.

Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die met het nieuwe systeem moeite zullen hebben. Dat zijn dikwijls de ouderen onder ons die sowieso vaak moeite hebben met de digitalisering van onze samenleving. Die mensen zullen we moeten helpen, om het ook hen mogelijk te maken van het OV in het algemeen, maar van onze buurtbus in het bijzonder gebruik te blijven maken. Ik ben ervan overtuigd dat we met z’n allen over niet te lange tijd best tevreden over de ticketbox zullen zijn.

Zoals gewoonlijk sluit ik af met een oproep: als u zich geroepen voelt om buurtbuschauffeur te worden: bel of mail met Kees van den Pol, coördinator, tel.: 06-19 80 25 32, e-mail: keespol@zeelandnet.nl. Zie voor meer informatie ook het onderdeel vrijwilligers op deze site.

Paul Mulder
Voorzitter