En de buurtbus hij rijdt voort......

Het is zomer, de langste dag is alweer gepasseerd. Meer en meer mensen gaan op vakantie, de scholen zijn gesloten. Dat alles betekent dat de buurtbussen even wat minder passagiers hebben, vooral in de spitsuren. Dat betekent niet dat het plannen van de busritten eenvoudiger wordt. In tegendeel: ook veel buschauffeurs, ofschoon de meesten daarvan gepensioneerd zijn, gaan in deze periode met vakantie. Daardoor hebben de planners de handen vol aan het bezet krijgen van de bussen. Het lukt ze altijd, waarvoor hulde. Zonder hen zou onze vereniging niet kunnen bestaan, daarom zijn we zuinig op hen en waarderen we hun werk enorm. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Maar deze zomerperiode laat zien dat we altijd over een ruime bezetting aan vrijwillige chauffeurs moeten kunnen beschikken. Dus lezer, als u zich geroepen voelt om buurtbuschauffeur te worden: bel of mail met Paula Taal, ons bestuurslid PR & Werving, tel. 06-22025226, e-mail bbvzuidbeveland@gmail.com. Zie voor meer informatie ook het onderdeel vrijwilligers op deze site.

De bus rijdt ook voort op het traject Goes-Kattendijke v.v. Op die lijn kunnen we nog steeds niet spreken van omvangrijke passagiersaantallen, vooral niet naar Kattendijke zelf. Binnen de gemeente Goes heeft de lijn al enig bestaansrecht bewezen. De lijn bestaat vanaf december 2016. In de tweede helft van 2017 zullen we als vereniging, in samenspraak met de provincie en de gemeente Goes en Connexxion de resultaten op deze buslijn evalueren. In ieder geval zullen we als vereniging bekijken hoe het mogelijk is de lijn beter onder de aandacht te brengen en hoe we het passagiersaantal kunnen verhogen. De gemeenten Goes en Kapelle doen daarnaast gezamenlijk onderzoek naar eventuele uitbreiding van de lijn naar Kapelle. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Intussen rijden onze bussen voort….

Paul Mulder,
voorzitter