De Vereniging

De Buurtbusvereniging Zuid-Beveland is opgericht in 2014. In de statuten en het huishoudelijk reglement is bepaald dat de vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat verantwoording aflegt aan de leden in een jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Paul Mulder,  voorzitter
Hans de Jonge, secretaris
Matt Conings, penningmeester
Kees van den Pol, bestuurslid/coördinator

De vereniging kent per eind december 2017 104 leden. Deze leden treden op als vrijwillig buurtbuschauffeur op een of meerdere van de door de buurtbusvereniging onderhouden lijnen.

De Statuten, het functieoverzicht van bestuursleden  en het Huishoudelijk reglement van de Buurtbusvereniging Zuid-Beveland zijn hierna opgenomen.

Buurtbus Zuid Beveland Statuten

Buurtbus Zuid Beveland Functieoverzicht van bestuursleden

Buurtbusvereniging Zuid Beveland Huishoudelijk reglement