Veel gestelde vragen en antwoorden

Regelmatig ontvangen we van mensen die geïnteresseerd zijn om op de buurtbus te rijden vragen over het rijden op de buurtbus: waar moet ik aan voldoen, met welk rijbewijs kan ik rijden, moet ik een speciale opleiding volgen, moet ik medisch gekeurd worden enz. enz. We hebben de antwoorden op al die vragen bij elkaar gebracht in onderstaand overzicht. Hopelijk geeft dit overzicht voldoende inzicht in de vraag of u zich als chauffeur (m/v) bij onze vereniging kunt aanmelden.

De aanmelding

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger voor de buurtbus door een mail te sturen met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer naar keespol@zeelandnet.nl. Er wordt daarna z.s.m. contact met u opgenomen. Wilt u vooraf meer informatie en staat het antwoord niet in dit overzicht? U kunt dan bellen met Kees van den Pol op telefoonnummer 06-19 80 25 32. U kunt zich eventueel ook aanmelden onder voorbehoud, als u er bijvoorbeeld nog even over wilt nadenken.

Na de aanmelding

  • Uw gegevens worden doorgegeven aan een opleider
  • U wordt benaderd door een opleider en maakt een afspraak om de opleiding te starten. Met de opleider vult u ook een aanmeldingsformulier in. U wordt op het aanmeldingsformulier gevraagd naar uw voorkeursdag(en) om te rijden Na de aanmeldingen u wordt ingepland
  • Na de opleiding worden uw gegevens doorgegeven aan de planner in uw regio
  • U wordt gevraagd een medische keuring te ondergaan

De opleiding

De opleiding is vooral bedoeld om u bekend te maken met de grootte van de bus, met de route(s) die de bus rijdt en met het infoxsysteem (dat is het begeleidingssysteem van Connexxion waar mee u ook uw route kunt zien die u moet rijden). U krijgt ook instructie voor de zogenaamde ticketbox. Met die box worden vanaf 1 januari 2018 op de buurtbussen losse kaartjes verkocht, zonder dat daarbij nog contant geld wordt uitgewisseld.

Tijdens de opleiding wordt ook beoordeeld of u, los van het rijden, geschikt bent als chauffeur voor de buurtbus. Het rijden op zich hoeft u natuurlijk niet te leren; u hebt immers al een rijbewijs. Het rijbewijs B is voldoende want u mag maximaal  maar 8 passagiers vervoeren. Het gaat er vooral om vast te stellen of u voldoende vertrouwd kunt raken met het rijden in een busje. Dat is voor de meesten toch wennen. Bovendien rijden we volgens een dienstregeling, u moet dus op tijd kunnen rijden en niet in de stress raken. Ook overigens wordt erop gelet of u qua persoonlijkheid geschikt bent om als chauffeur op de buurtbus op te treden.

Medische keuring

U bent verplicht een medische keuring te ondergaan. Onze buurtbusvereniging heeft daarvoor met Connexxion een regeling afgesproken. Aan de keuring zijn voor u geen kosten verbonden. De opleider legt u hierover meer uit.

Beschikbaarheid als vrijwilliger

We vragen u om in beginsel minimaal één dagdeel per week beschikbaar te zijn. U kunt voor dat dagdeel op het aanmeldingsformulier zelf voorkeuren aangeven waarmee de planner in zijn maandplanning rekening houdt. Die planner zal steeds ongeveer 4 weken van te voren vragen of u voor bepaalde dagdelen uitgeroosterd wilt worden omdat u mogelijk verhinderd bent (vakantie/artsenbezoek enz.). Dit kunt u dus ruim van te voren aangeven.

Kunt u onverwachts, door onvoorziene omstandigheden, niet rijden dan kunt u één van uw collega’s vragen om met u te ruilen of u te vervangen. E-mailadressen en telefoonnummer staan in een adreslijst die u als chauffeur ontvangt. Lukt ruilen of vervangen niet dan geeft u uw dienst terug aan de planner. Die zoekt dan een oplossing.

Werktijden van de buurtbuschauffeur

De ochtenddiensten beginnen gemiddeld even voor 08.00 uur tot ongeveer 13.00 uur en ’s middags van ongeveer 13.00 tot 18.00 uur. Dit is afhankelijk van welke route u rijdt.

De dienstregeling 

Buurtbusvereniging Zuid-Beveland verzorgt met haar buurtbussen het Openbaar Vervoer op Zuid-Beveland vanuit 3 standplaatsen: vanuit Borsele (voor De Zak van Zuid-Beveland), vanuit Goes, voor de lijnen tussen Goes en Oud-Sabbinge, Hoedekenskerke en Kattendijke en tot slot vanuit Wemeldinge, voor de lijn Wemeldinge-Yerseke v.v. De vraag waar u wordt ingezet is sterk afhankelijk van waar u woont. We willen (en kunnen) als vereniging niet veel kosten maken voor kilometervergoedingen, dus is het voor de hand liggend dat we proberen de vrijwilligers zo dicht mogelijk bij de standplaats te hebben.

De planner plant u dus zoveel mogelijk in op routes die zo dicht mogelijk bij uw woonplaats zijn gelegen. Woont u bijvoorbeeld in of dichtbij Goes dan komen de routes 580 (Goes - Kattendijke v.v.), 582 (Goes – Oud-Sabbinge v.v.) en 595 (Goes – Hoedekenskerke v.v.) het meest in aanmerking. Woont u in De Zak van Zuid-Beveland dan wordt u primair ingezet op de lijnen 596, 597 en 598 (resp. ’s-Heerenhoek – Ellewoutsdijk v.v., ’s-Heerenhoek – Hoedekenskerke v.v. en ’s-Heerenhoek – Heinkenszand v.v.). Tenslotte, woont u bijvoorbeeld in Kapelle, Wemeldinge of Yerseke of overigens in die regio, dan komen de lijnen 599A (Wemeldinge – Yerseke) of 599B (Yerseke – Wemeldinge) als eerste in aanmerking. Omdat er soms tekorten zijn in een regio worden chauffeurs een enkele keer ook in andere regio’s ingezet, maar dat proberen we om de gemelde redenen zoveel mogelijk te beperken.

OV-chipkaart en losse kaartjes op de bus

Wij verzorgen als buurtbusvereniging met de buurtbussen, die door vervoerder Connexxion ter beschikking worden gesteld ‘gewoon Openbaar Vervoer’. We werken dus met de OV-chipkaart waarvoor een chipkaartlezer in de bus zit. Voor mensen zonder een chipkaart zijn losse kaartjes op de bus beschikbaar, die via de ticketbox worden afgerekend. Informatie daarover wordt u door de opleider gegeven.

Samenloop met uitkering UWV

Onder voorwaarden mag u vrijwillig buschauffeur zijn als u een werkloosheidsuitkering van UWV ontvangt. Voor UWV moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van enig dienstverband, dat u dus vrijwilliger bent en dat er geen enkele vergoeding tegenover staat. Het bewijs daarvoor kunt u leveren door aan UWV de door onze vereniging ter beschikking te stellen vrijwilligersovereenkomst te tonen. Dat is een door u en ons ondertekende overeenkomst, waarin de voorgaande elementen zijn opgenomen. We willen wel met nadruk melden dat dit geen 100% garantie is dat u daadwerkelijk als chauffeur kunt gaan rijden. Het UWV bepaalt namelijk in alle gevallen zelf of dat is toegestaan. Het vorenstaande is wel een algemene regel. Neem dus uit voorzorg altijd contact met UWV op! De buurtbusvereniging kan eventueel helpen bij het invullen van de formulieren die in gevallen als deze voor het UWV moeten worden ingevuld.

Vergoeding als buurtbuschauffeur

Voor het rijden op de buurtbus krijgt u geen vergoeding. Wel krijgt u voor uw verplaatsing van uw huis naar de standplaats van de bus v.v. een kilometervergoeding, berekend op grond van de ANWB-normen. Op dit moment is deze vergoeding € 0,25 per kilometer. De vergoeding wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Voor alle vrijwilligers organiseert de buurtbusvereniging jaarlijks een eindejaarsbijeenkomst, waarop we tijdens een etentje met elkaar even terugblikken op het afgelopen jaar. Op die bijeenkomst ontvangen alle vrijwilligers een attentie.

Verzekering

De bus is casco verzekerd door Connexxion, zij hebben ook een inzittendenverzekering afgesloten. U bent als vrijwillig buurtbuschauffeur, via de gemeente, verzekerd tegen materiële schade en schade aan lijf en leden.