Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen en antwoorden.

Regelmatig ontvangen we van potentiële chauffeurs (m/v) vragen over het rijden op de buurtbus: waar moet ik aan voldoen, met welk rijbewijs kan ik rijden, moet ik een speciale opleiding volgen, moet ik medisch gekeurd worden enz. enz. We hebben veel van die vragen en de daarbij behorende antwoorden bij elkaar gebracht. Hopelijk geeft dit overzicht voldoende inzicht in de vraag of u zich als chauffeur (m/v) bij onze vereniging kunt aanmelden.

Hoe kan ik mij aanmelden als chauffeur (m/v)?

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger voor de buurtbus door een mail te sturen met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer naar bbvzuidbeveland@gmail.com. Wij nemen daarna z.s.m. contact met u op. Wilt u vooraf meer informatie en staat het antwoord niet in dit overzicht? U kunt dan bellen met Paula Taal op telefoonnummer 06-22025226. U kunt zich eventueel ook aanmelden onder voorbehoud, als u er bijvoorbeeld nog even over wilt nadenken.

Wat gebeurt er als ik me heb aangemeld?

    • Uw gegevens worden doorgegeven aan een opleider
    • U wordt benaderd door een opleider en maakt met de opleider de afspraak om een opleiding te starten
    • U bent opgeleid en uw gegevens worden doorgegeven aan de planner
    • U wordt gevraagd naar uw voorkeursdag(en) om te rijden en u wordt ingepland
    • U wordt gevraagd een medische keuring te ondergaan

Wat houdt de opleiding in?

De opleiding is om u bekend te maken met de grootte van de bus en om u bekend te maken met de route(s) en het infoxsysteem (dat is het begeleidingssysteem van Connexxion waar mee u ook uw route kunt zien die u moet rijden). Over dat infoxsysteem wordt u tijdens de opleiding uitvoerig geïnformeerd.
Tijdens de opleiding wordt ook beoordeeld of u, los van het rijden, geschikt bent als chauffeur voor de buurtbus. Het rijden op zich hoeft u niet te leren; u hebt immers al een rijbewijs en rijbewijs B is voldoende want u mag maar 8 passagiers vervoeren, maar u moet wel vertrouwd raken met het rijden in een busje. Bovendien rijden we volgens een dienstregeling, u moet dus op tijd kunnen rijden.

Moet ik medisch gekeurd worden?

Buurtbusvereniging Zuid-Beveland verzorgt met buurtbussen het openbaar vervoer op 8 lijnen in Zuid-Beveland. Vanaf 12 december 2016 verzorgt de buurtbusvereniging een nieuwe buslijn. Dat is lijn 580 tussen Goes en Kattendijke. Ja, u bent verplicht een medische keuring te ondergaan. Onze buurtbusvereniging heeft daarvoor via Connexxion een regeling ontworpen. Aan de keuring zijn voor u geen kosten verbonden. De opleider legt u hierover meer uit.

Hoeveel tijd moet ik beschikbaar zijn als vrijwilliger?

We vragen u om in beginsel minimaal één dagdeel per week beschikbaar te zijn. U kunt voor dat dagdeel zelf voorkeuren aangeven waarmee de planner in zijn maandplanning rekening houdt. Die planner zal steeds ongeveer 4 weken van te voren vragen of u voor bepaalde dagdelen uitgeroosterd wilt worden omdat u mogelijk verhinderd bent (vakantie/artsenbezoek enz.), dit kunt u dus ruim van te voren aangeven.

Hoe zit het met de werktijden?

De ochtenddiensten beginnen gemiddeld even voor 08.00 uur tot ongeveer 13.00 uur en ’s middags van ongeveer 13.00 tot 18.00 uur. Dit is afhankelijk van welke route u rijdt. U rijdt nogmaals minimaal één dagdeel per week.

Wat als ik onverwachts niet kan rijden?

Kunt u onverwachts, door onvoorziene omstandigheden, niet rijden dan kunt u één van uw collega’s vragen om met u te ruilen of u te vervangen. E-mailadressen en telefoonnummer staan in de adreslijst die u als chauffeur ontvangt. Lukt dat niet dan geeft u uw dienst terug aan de planner. Die zoekt dan een oplossing.

Hoe zit het met OV-bewijzen en kaartjes op de bus?

Wij verzorgen als buurtbusvereniging met de buurtbussen, die door vervoerder Connexxion ter beschikking worden gesteld ‘gewoon Openbaar Vervoer’. We werken dus met de OV-chipkaart waarvoor een chipkaartlezer in de bus zit. Voor mensen zonder een chipkaart verkopen we losse kaartjes op de bus. Informatie daarover wordt u door de opleider gegeven.

Mag ik, als ik een uitkering van UWV ontvang, mezelf toch aanmelden als vrijwilliger?

Ja, dat mag, onder voorwaarden mag u vrijwillig buschauffeur zijn. Voor UWV moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van enig dienstverband, dat u dus vrijwilliger bent en dat er geen enkele vergoeding tegenover staat. Het bewijs daarvoor kunt u leveren door aan UWV de door onze vereniging ter beschikking te stellen vrijwilligersovereenkomst te tonen. Dat is een door u en ons ondertekende overeenkomst, waarin de voorgaande elementen zijn opgenomen. We willen wel met nadruk melden dat dit geen 100% garantie is dat u daadwerkelijk als chauffeur kunt gaan rijden. Het UWV bepaalt namelijk in alle gevallen zelf of dat is toegestaan. Het vorenstaande is wel een algemene regel. Neem dus uit voorzorg altijd contact met UWV op! De buurtbusvereniging kan eventueel helpen bij het invullen van de formulieren die in gevallen als deze voor het UWV moeten worden ingevuld.

Krijg ik een vergoeding?

Nee, voor het rijden op de buurtbus krijgt u geen vergoeding. Wel krijgt u voor uw verplaatsing van uw huis naar de standplaats van de bus v.v. een kilometervergoeding. Op dit moment is deze vergoeding € 0,25 per kilometer. De vergoeding wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Voor alle vrijwilligers organiseert de buurtbusvereniging een eindejaarsbijeenkomst, waarop we tijdens een etentje met elkaar even terugblikken op het afgelopen jaar. Op die bijeenkomst ontvangen alle vrijwilligers een attentie.

Ben ik als chauffeur verzekerd voor het rijden op de bus?

De bus is casco verzekerd door Connexxion, zij hebben ook een inzittendenverzekering afgesloten. U bent als vrijwillig buurtbuschauffeur, via de gemeente, verzekerd tegen materiële schade en schade aan lijf en leden.