Veranderen dienstregeling buurtbussen

Hoogzomer, hoge temperaturen en -inmiddels- grote droogte. Dat is het beeld dat 2018 nu laat zien. De een geniet ervan, de ander klaagt erover. Zo gaat dat in ons landje altijd. En zo gaat dat ook met de keuze voor de buslijnen van onze buurtbusvereniging. Voor de een is dat een logische, past die prima bij de persoonlijke wensen en behoeften, voor de ander is het behelpen en zou er beter een andere keuze gemaakt kunnen worden, zo horen we wel eens.

Veranderen dienstregeling
Onze vereniging zoekt zelf voortdurend naar de beste oplossingen. Zo kijken we nu concreet naar de mogelijkheden om de loop van de buslijnen in De Zak van Zuid-Beveland te optimaliseren. Dat kan door ‘witte vlekken’ in te vullen (dorpen die nu niet worden aangedaan voortaan wel aandoen), haltes die nooit worden gebruikt op te heffen, de verbinding tussen dorpen anders te laten verlopen, zodat meer mensen er profijt van hebben, of zodat de route efficiënter kan worden gereden enz.

Oproep
Wij hebben als buurtbusvereniging niet de wijsheid in pacht. Daarom doe ik hierbij aan u als lezer de oproep om, als u zelf ideeën heeft over de meest optimale/wenselijke/logische loop van de buslijnen die onze vereniging beheert, om die ideeën dan aan ons te melden. En voor de duidelijkheid: dat betreft niet alleen de lijnen in De Zak van Zuid-Beveland, maar alle lijnen binnen het werkingsgebied van onze vereniging. Het kaartje van ons werkingsgebied, waarop onze lijnen staan vermeld ziet u onder de tab ‘Dienstregeling’ van deze site. U kunt uw reacties indienen bij de coördinator, Kees van den Pol, e-mail: keespol@zeelandnet.nl; tel. 06-19802532. Voor uw bijdrage zeg ik u bij voorbaat dank!

Tot slot
Zoals gebruikelijk besluit ik mijn voorwoord met een oproep:
wilt u ook als vrijwilliger bij onze vereniging een buurtbus besturen? Bel of mail naar Jan Willem Bierens, bestuurslid PR en Werving: e-mail: verme851@zeelandnet.nl; tel. 06-36568336.

Paul Mulder
Voorzitter
19 juli 2018