Nieuwe halteplaats buurtbussen NS-station Goes/gewijzigd lijnennet Zak van Zuid-Beveland

Nieuwe halteplaats buurtbussen bij NS-station Goes
In verband met de bouw van de nieuwe spoorwegonderdoorgang aan de Van Hertumweg in Goes is het busstation naast het NS-station de laatste maanden steeds wat verder ingekrompen. Uiteindelijk werd het station te klein om alle bussen langs de bestaande perrons te kunnen parkeren. De buurtbussen moesten daarom onlangs plaats maken voor de grote bussen, die voorrang kregen om langs de gewone nog resterende perrons te staan.

Voor de buurtbussen is inmiddels vlak naast het NS-station een nieuw perron gemaakt. Na een ruime week ervaring moeten we stellen dat deze oplossing kan, maar geen ideale is. Immers, er is nogal eens last van ladende en lossende vrachtauto’s en touringcars, de bussen moeten redelijk moeizaam opereren om goed langs het nieuwe perron te komen, de buurtbussen bezorgen ongewild nogal eens overlast aan de ‘grote’ bussen en v.v. enz. Gelukkig is het een tijdelijke maatregel, maar die kan wel zo maar een jaar duren. Ook de passagiers moeten aan de nieuwe opstelling van de buurtbussen gewend raken. Zij mogen van deze maatregel weinig tot geen last ondervinden. De chauffeurs van de buurtbus letten er daarom goed op dat de passagiers niet op de verkeerde plek staan te wachten. We hebben goede hoop dat ook deze tijdelijke oplossing na een tijd van gewenning soepel zal draaien.

Gewijzigd lijnennet in De Zak van Zuid-Beveland
Ik schreef al eerder dat we als buurtbusvereniging in samenspraak met de gemeente Borsele en vervoerder Connexxion nadachten over een aangepast lijnennet voor de buurtbussen in de Zak van Zuid-Beveland. Doel was te kijken waar we de bussenloop konden optimaliseren, beter op de behoeften van de reiziger konden afstemmen en meer kernen zouden kunnen bereiken. Na lang studeren, overleggen en afstemmen is het bijna zover: vanaf maandag 25 februari gaan de buurtbussen in De Zak op onderdelen volgens een aangepast lijnennet rijden. De nieuwe routes staan afgebeeld op onderstaande kaart. Vanzelfsprekend wordt tegen de tijd dat de bussen volgens het gewijzigde lijnennet gaan rijden, ook de dienstregeling aangepast.

Tot slot
Ik besluit mijn voorwoord met de bekende oproep: wilt u ook als vrijwilliger bij onze vereniging een buurtbus besturen? Bel of mail naar Jan Willem Bierens, bestuurslid PR en Werving: e-mail: verme851@zeelandnet.nl; tel. 06-22374844. U zult dan vanaf de maand april in opleiding worden genomen.
Paul Mulder
Voorzitter
27 november 2018