Nieuws

Wijziging lijn 580

Per 8 januari 2024 rijdt lijn 580 Goes Station – Kattendijke weer ieder uur overdag op werkdagen door Kloetinge en vervolgens door de stad Goes naar het Goese Diep en via de Goese Meerlaan (nieuw) naar Kattendijke. Vandaar terug via Mannee, de Noordhoek, de stad en Kloetinge naar het Station Goes!
Zie de kaart van lijn 580.
Wijziging lijn 580
lees meer

De buurtbus tijdens de stakingen van het OV

Er rijzen dezer dagen veel vragen over het al dan niet rijden van de buurtbussen tijdens de stakingen van het OV die voorzien zijn op 19 en 20 februari. Het antwoord is kort en duidelijk: de buurtbussen rijden gewoon. De buurtbusverenigingen worden ondersteund door vrijwilligers om de bussen te berijden. Er is tussen de vrijwilligers en beroepsvervoerder Connexxion geen enkele arbeidsrechtelijke relatie. Daarom kunnen de vrijwilligers zonder probleem hun werkzaamheden tijdens de stakingen van de beroepschauffeurs uitvoeren.

De buurtbus tijdens de stakingen van het OV
lees meer

Aanpassing buurtbuslijn 580

Buurtbuslijn 580 wordt vanaf 9 januari 2023 anders opgezet. Tot die datum is lijn 580 een uurdienst tussen Goes (station) en het dorp Kattendijke, waarbij zowel op de heen- als de terugreis het dorp Kloetinge wordt aangedaan.

Vanaf 9 januari wordt lijn 580 opgesplitst. Het ene uur rijdt lijn 580 volgens de route die tot nu werd afgelegd, dus over Kloetinge naar Kattendijke, waarbij iets verder de wijk Mannee wordt ingereden. Het volgende uur rijdt deze lijn niet meer over Kloetinge en niet meer naar Kattendijke en heeft hij de wijk ‘het Goese Diep’ als eindpunt.

De nieuwe routes zijn ingetekend op onderstaand kaartje.

Zie verder onder ‘Dienstregeling’ of kijk op www.connexxion.nl.

Aanpassing buurtbuslijn 580
lees meer

Wijzigingen in de dienstregeling en lijnenloop van de buurtbussen

Na consultatie van de vrijwilligers heeft het bestuur van de buurtbusvereniging besloten tot een aantal wijzigingen in de dienstregeling/de lijnenloop van de buurtbussen in de regio.

Alle voorstellen samengevat:

 • In de Zak van Zuid-Beveland: lijn 555 vervalt en lijn 596 wordt in ere hersteld.
 • Traject Wemeldinge-Yerseke: Lijn 599 wordt in de richting Yerseke-Kapelle iets vervroegd om vertragingen rond Kruiningen op te vangen.
 • In Goes: lijn 580 zal nog maar 1 x per 2 uur naar Kattendijke rijden. Daarvoor wordt deze  lijn opgesplitst in de bestaande lijn naar Kattendijke en een nieuwe lijn die als bestemming de Goese Dieplaan heeft. Deze lijnen worden afwisselend gereden.
 • Ook Kloetinge wordt slechts 1 x per 2 uur aangedaan.
 • In de wijk Mannee wordt iets dieper de wijk ingereden.
 • Tussen Oud-Sabbinge en Wolphaartsdijk wordt met lijn 582 via de Bijsterweg en de Veerweg gereden om reizigers dichter bij de veerhaven te kunnen brengen.
 • Lijn 595 blijft ongewijzigd.

Het laten vervallen van lijn 555 is vooral ingegeven door het geringe aantal passagiers op deze lijn. Hoewel de lijn is ingevoerd om zoveel mogelijk dorpen in de Zak van Zuid-Beveland van OV te voorzien is toch besloten deze lijn te laten vervallen.

De wijzigingen op het traject Wemeldinge-Yerseke zijn betrekkelijk ondergeschikte wijzigingen en zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat er verderop in het traject vertragingen optreden.

Ook de wijzigingen in het traject en de dienstregeling van lijn 580 zijn een gevolg van het geringe aantal passagiers. De rit door Kloetinge en naar Kattendijke levert buiten de stadskern van Goes nauwelijks passagiers op. In de nieuwe regeling is gepoogd meer aan te sluiten bij de werkelijke vervoersbehoeften en is ook een nieuw stadsdeel van Goes als eindbestemming opgenomen. Lijn 580 is hiermee een 2 uursdienst geworden. Het ene uur rijdt deze door Kloetinge naar Kattendijke en het andere uur rijdt deze niet door Kloetinge en niet naar Kattendijke, maar heeft hij als eindbestemming de wijk Goese Diep. De nieuwe routes zijn weergegeven op het onderstaande kaartje.

In Oud-Sabbinge zal de route van lijn 582 iets worden aangepast om reizigers die naar de veerhaven bij het Veerse Meer willen dichter bij hun bestemming te kunnen afzetten.

De wijzigingen gaan voor wat betreft de opheffing van lijn 555 en het opnieuw invoeren van lijn 596, alsmede voor de wijzigingen op de lijn Wemeldinge-Yerseke v.v. en de wijzigingen in lijn 582 in Wolphaartsdijk in op 21 augustus 2022. De wijzigingen met betrekking tot lijn 580 gaan medio december 2022 in.

Aan deze wijzigingen zal in de bestaande publieke media aandacht worden geschonken.

Wijzigingen in de dienstregeling en lijnenloop van de buurtbussen
lees meer

Coronapandemie: versoepelingen op de buurtbussen

Met ingang van vrijdag 25 februari konden de buurtbusverenigingen tot hun grote vreugde een aantal versoepelingen doorvoeren van de maatregelen die in verband met de coronapandemie moesten worden genomen:

 • Voorste stoel (achter de chauffeur)

De voorste stoel achter de chauffeur is weer beschikbaar.

 • Mondkapjes

Mondkapjes blijven voorlopig nog verplicht in het OV, dus ook voor passagiers van de buurtbus. Deze maatregel is nog tot minstens 15 maart van kracht.

 • Hepa filters

De Hepa filters in de buurtbussen (die grote lawaaimakers) zullen worden uitgeschakeld. Dat is veel werk. Het zal naar verwachting de hele maand maart in beslag nemen voordat dat in alle bussen is gerealiseerd.

 • Ventilatie

Het blijft belangrijk om goed te ventileren. Daarom blijft de maatregel rondom dakventilatie van kracht.

Het is nog niet alles, neem bijvoorbeeld die mondkapjes, maar het is voor de reizigers, maar zeker ook voor de chauffeurs, toch een grote opluchting. Bijna weer terug naar normaal….

Coronapandemie: versoepelingen op de buurtbussen
lees meer

Een pluim voor de vrijwilligers van de buurtbusverenigingen

Deze week kreeg Herman Bouma, als voorzitter van het provinciaal overleg van de Zeeuwse Buurtbusverenigingen, een ‘pluim’ van de provincie Zeeland voor de inzet van de vrijwilligers om de buurtbussen, ook tijdens deze lastige coronaperiode, in bedrijf te houden. Daarmee wordt, zo stelt de provincie, ervoor gezorgd dat iedereen ook tijdens de pandemie zoveel mogelijk ‘van A naar B’ kan reizen. Deze pluim is deze week gepubliceerd in de PZC. Het betreffende artikel staat hieronder.

 

Een pluim voor de vrijwilligers van de buurtbusverenigingen
lees meer

Braderie Heinkenszand, 14 augustus 2021

Op zaterdag 14 augustus 2021 stonden bestuursleden Izaak Melse en Hans de Jonge met een buurtbus op de Braderie in Heinkenszand. Doel was natuurlijk zoveel mogelijk nieuwe vrijwilligers werven, vooral voor De Zak, waar het vrijwilligersbestand onder grote druk staat. Het was gezellig druk op De Braderie. Ook voorzitter Paul Mulder en zijn vrouw bezochten ons nog even. Helaas was er minder belangstelling bij onze bus. En als we al belangstelling hadden was een van de eerste vragen die men stelde ‘hoeveel levert dat me op per maand?’ Ja, zo gaat dat. Toch hadden we gelukkig ook een paar echt belangstellende mensen en een paar daarvan hebben een aanmeldingsformulier ingevuld en worden getest. We hopen dat het bestand hiermee iets kan worden uitgebreid.

Hans de Jonge

 

Braderie Heinkenszand, 14 augustus 2021
lees meer

Wethouders Witkam en Weststrate van Borsele lopen stage bij de buurtbus in De Zak

Maandagmiddag 28 juni zijn de wethouders Kees Weststrate en Arno Witkam mee geweest met de buurtbus met als chauffeur Kees Koens. Om 13.14 zijn ze opgehaald bij het gemeentehuis (lijn 598) en vervolgens, volgens Kees Koens via 5 dorpen en 11 gehuchten, weer netjes teruggebracht.

Vlnr: Kees van den Pol, Kees Koens en Kees Weststrate

Namens de buurtbusvereniging reed Kees van den Pol een gedeelte van deze stagereis mee en werden er een aantal punten doorgenomen. Een van de punten was het tekort aan vrijwilligers in De Zak om de buurtbussen te besturen. Dat is zorgelijk, evenals het teruglopende aantal reizigers (zie hieronder). Geconstateerd is dat er maatregelen nodig zijn, zoals reclame, bijv. via Facebook. Een advertentie plaatsen zou ook kunnen. Gebeurt er niets, dan zal het aantal chauffeurs in De Zak, onder meer door het afnemende aantal reizigers, naar verwachting verder afnemen.

Een ander bespreekpunt vormde het aantal reizigers. Vooral corona is hier de boosdoener, zo is geconcludeerd. Er zijn mogelijkheden besproken om dat inzakkende aantal reizigers weer op te hogen. Het bestuur van de buurtbusvereniging zal die mogelijkheden onderzoeken.

Binnen de buurtbusvereniging is een punt van discussie het lijnennet in De Zak. Niet iedereen is daar even tevreden mee. Niet alleen de mening van de chauffeurs is hier van belang maar natuurlijk ook en vooral die van de reizigers. Het bestuur bespreekt ook hier wat de mogelijkheden zijn en zal die onder andere ook met de gemeente Borsele afstemmen.

Al met al kijken we terug op een geslaagde stagemiddag, zo vonden ook de beide wethouders!

Wethouders Witkam en Weststrate van Borsele lopen stage bij de buurtbus in De Zak
lees meer

Hervatten dienstregeling buurtbussen

De provincie Zeeland heeft na overleg met vervoerder Connexxion en de gezamenlijke Zeeuwse buurtbusverenigingen besloten de dienstregeling van de buurtbussen te hervatten op maandag 1 maart 2021.

Tot die datum konden reizigers gebruik maken van de haltetaxi. Vanaf 1 maart is die regeling vervallen. Haltetaxi’s zijn nu alleen nog inzetbaar op de tijdstippen dat de buurtbussen niet rijden.

Hervatten dienstregeling buurtbussen
lees meer