Nieuws

Uitstel hervatten dienstregeling buurtbussen

Op 13 januari besloot de provincie Zeeland de hervatting van de dienstregeling van de buurtbussen uit te stellen van 18 januari tot 8 februari 2021.

Aanleiding tot dit besluit zijn de door het kabinet op 12 januari afgekondigde vervolgmaatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

Dit is niet de eerste keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt opgeschort. De definitieve besluiten tot hervatting zijn immers steeds afhankelijk van de situatie van het moment. Zo zal door het kabinet op 2 februari opnieuw naar de dan ontstane situatie worden gekeken en zal het eventueel nieuwe, andere, mogelijk verlichtende maatregelen nemen. Dat moet worden afgewacht. Provincie en Connexxion besluiten vervolgens op basis van die maatregelen of de dienstregeling feitelijk op 8 februari kan worden herstart.

Uitstel hervatten dienstregeling buurtbussen