Nieuws

Wethouders Witkam en Weststrate van Borsele lopen stage bij de buurtbus in De Zak

Maandagmiddag 28 juni zijn de wethouders Kees Weststrate en Arno Witkam mee geweest met de buurtbus met als chauffeur Kees Koens. Om 13.14 zijn ze opgehaald bij het gemeentehuis (lijn 598) en vervolgens, volgens Kees Koens via 5 dorpen en 11 gehuchten, weer netjes teruggebracht.

Vlnr: Kees van den Pol, Kees Koens en Kees Weststrate

Namens de buurtbusvereniging reed Kees van den Pol een gedeelte van deze stagereis mee en werden er een aantal punten doorgenomen. Een van de punten was het tekort aan vrijwilligers in De Zak om de buurtbussen te besturen. Dat is zorgelijk, evenals het teruglopende aantal reizigers (zie hieronder). Geconstateerd is dat er maatregelen nodig zijn, zoals reclame, bijv. via Facebook. Een advertentie plaatsen zou ook kunnen. Gebeurt er niets, dan zal het aantal chauffeurs in De Zak, onder meer door het afnemende aantal reizigers, naar verwachting verder afnemen.

Een ander bespreekpunt vormde het aantal reizigers. Vooral corona is hier de boosdoener, zo is geconcludeerd. Er zijn mogelijkheden besproken om dat inzakkende aantal reizigers weer op te hogen. Het bestuur van de buurtbusvereniging zal die mogelijkheden onderzoeken.

Binnen de buurtbusvereniging is een punt van discussie het lijnennet in De Zak. Niet iedereen is daar even tevreden mee. Niet alleen de mening van de chauffeurs is hier van belang maar natuurlijk ook en vooral die van de reizigers. Het bestuur bespreekt ook hier wat de mogelijkheden zijn en zal die onder andere ook met de gemeente Borsele afstemmen.

Al met al kijken we terug op een geslaagde stagemiddag, zo vonden ook de beide wethouders!

Wethouders Witkam en Weststrate van Borsele lopen stage bij de buurtbus in De Zak