Nieuws

Wijzigingen in de dienstregeling en lijnenloop van de buurtbussen

Na consultatie van de vrijwilligers heeft het bestuur van de buurtbusvereniging besloten tot een aantal wijzigingen in de dienstregeling/de lijnenloop van de buurtbussen in de regio.

Alle voorstellen samengevat:

  • In de Zak van Zuid-Beveland: lijn 555 vervalt en lijn 596 wordt in ere hersteld.
  • Traject Wemeldinge-Yerseke: Lijn 599 wordt in de richting Yerseke-Kapelle iets vervroegd om vertragingen rond Kruiningen op te vangen.
  • In Goes: lijn 580 zal nog maar 1 x per 2 uur naar Kattendijke rijden. Daarvoor wordt deze ¬†lijn opgesplitst in de bestaande lijn naar Kattendijke en een nieuwe lijn die als bestemming de Goese Dieplaan heeft. Deze lijnen worden afwisselend gereden.
  • Ook Kloetinge wordt slechts 1 x per 2 uur aangedaan.
  • In de wijk Mannee wordt iets dieper de wijk ingereden.
  • Tussen Oud-Sabbinge en Wolphaartsdijk wordt met lijn 582 via de Bijsterweg en de Veerweg gereden om reizigers dichter bij de veerhaven te kunnen brengen.
  • Lijn 595 blijft ongewijzigd.

Het laten vervallen van lijn 555 is vooral ingegeven door het geringe aantal passagiers op deze lijn. Hoewel de lijn is ingevoerd om zoveel mogelijk dorpen in de Zak van Zuid-Beveland van OV te voorzien is toch besloten deze lijn te laten vervallen.

De wijzigingen op het traject Wemeldinge-Yerseke zijn betrekkelijk ondergeschikte wijzigingen en zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat er verderop in het traject vertragingen optreden.

Ook de wijzigingen in het traject en de dienstregeling van lijn 580 zijn een gevolg van het geringe aantal passagiers. De rit door Kloetinge en naar Kattendijke levert buiten de stadskern van Goes nauwelijks passagiers op. In de nieuwe regeling is gepoogd meer aan te sluiten bij de werkelijke vervoersbehoeften en is ook een nieuw stadsdeel van Goes als eindbestemming opgenomen. Lijn 580 is hiermee een 2 uursdienst geworden. Het ene uur rijdt deze door Kloetinge naar Kattendijke en het andere uur rijdt deze niet door Kloetinge en niet naar Kattendijke, maar heeft hij als eindbestemming de wijk Goese Diep. De nieuwe routes zijn weergegeven op het onderstaande kaartje.

In Oud-Sabbinge zal de route van lijn 582 iets worden aangepast om reizigers die naar de veerhaven bij het Veerse Meer willen dichter bij hun bestemming te kunnen afzetten.

De wijzigingen gaan voor wat betreft de opheffing van lijn 555 en het opnieuw invoeren van lijn 596, alsmede voor de wijzigingen op de lijn Wemeldinge-Yerseke v.v. en de wijzigingen in lijn 582 in Wolphaartsdijk in op 21 augustus 2022. De wijzigingen met betrekking tot lijn 580 gaan medio december 2022 in.

Aan deze wijzigingen zal in de bestaande publieke media aandacht worden geschonken.

Wijzigingen in de dienstregeling en lijnenloop van de buurtbussen