Veel gestelde vragen en antwoorden

Regelmatig ontvangen we van mensen die geïnteresseerd zijn om op de buurtbus te rijden vragen, bijvoorbeeld: waar moet ik aan voldoen, met welk rijbewijs kan ik rijden, moet ik een speciale opleiding volgen, moet ik medisch gekeurd worden enz. enz. We hebben de antwoorden op al die vragen bij elkaar gebracht in onderstaand overzicht. Hopelijk geeft dit overzicht voldoende inzicht in de vraag of u zich als chauffeur (m/v) bij onze vereniging kunt aanmelden.

Aanmelding Opleiding Medische keuring Beschikbaarheid Werktijden Dienstregeling Kaartjes UWV Vergoeding Verzekering

De aanmelding

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger voor de buurtbus door een mail te sturen met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer naar Izaak Melse tel: 06-36327800, of buurtbuszuidbeveland@gmail.com. Er wordt daarna z.s.m. contact met u opgenomen. Wilt u vooraf meer informatie en staat het antwoord niet in dit overzicht? U kunt dan bellen met Izaak Melse. Zie contactgegevens hiervoor. U kunt zich eventueel ook aanmelden onder voorbehoud, als u er bijvoorbeeld nog even over wilt nadenken.

Na de aanmelding

  • Uw gegevens worden allereerst doorgegeven aan een externe professionele rijinstructeur die voor de vereniging beoordeelt of u in staat bent een buurtbus te berijden. Geeft deze instructeur groen licht dan wordt u in contact gebracht met een opleider
  • Deze opleider maakt een afspraak met u om de opleiding te starten. Met de opleider vult u ook een aanmeldingsformulier in. U wordt op het aanmeldingsformulier gevraagd naar uw voorkeursdag(en) om te rijden.
  • U wordt ook gevraagd een medische keuring te ondergaan. De opleider legt de procedure daarvoor uit. De kosten hiervoor zijn voor de vereniging.
  • Na de opleiding en nadat u medisch bent goedgekeurd, worden uw gegevens doorgegeven aan de planner in uw regio. Deze plant u in het rittenschema in.

De opleiding

De opleiding is vooral bedoeld om u bekend te maken met de route(s) die de bus rijdt en met het Viribussysteem (dat is het rittenbegeleidingssysteem van Connexxion waarop u ook de route kunt zien die u moet rijden). U krijgt ook instructie voor de zogenaamde ticketbox. Met die box worden vanaf 1 januari 2018 op de buurtbussen losse kaartjes verkocht, zonder dat daarbij nog contant geld wordt uitgewisseld.

Tijdens de opleiding wordt verder beoordeeld of u voldoende vertrouwd kunt raken met het rijden in een busje. Dat is wezenlijk anders dan rijden in een personenauto en voor de meesten toch wennen. Bovendien rijden we volgens een dienstregeling. U moet dus op tijd kunnen rijden en niet in de stress schieten. Ook overigens wordt erop gelet of u qua persoonlijkheid geschikt bent om als chauffeur op de buurtbus op te treden.

Medische keuring

U bent verplicht een medische keuring te ondergaan. Onze buurtbusvereniging heeft daarvoor met Connexxion een regeling afgesproken. Aan de keuring zijn voor u geen kosten verbonden. De opleider legt u hierover meer uit.

Beschikbaarheid als vrijwilliger

We vragen u om in beginsel minimaal één dagdeel per week beschikbaar te zijn. U kunt voor dat dagdeel op het aanmeldingsformulier zelf voorkeuren aangeven waarmee de planner in zijn maandplanning rekening houdt. Die planner zal steeds ongeveer 4 weken van te voren vragen of u voor bepaalde dagdelen uitgeroosterd wilt worden omdat u mogelijk verhinderd bent. Dit kunt u dus ruim van te voren aangeven.

Kunt u onverwachts, door onvoorziene omstandigheden, niet rijden dan kunt u één van uw collega’s vragen om met u te ruilen of u te vervangen. E-mailadressen en telefoonnummers staan in een adreslijst die u als chauffeur ontvangt. Lukt ruilen of vervangen niet dan geeft u uw dienst terug aan de planner. Die zoekt dan een oplossing.

Werktijden van de buurtbuschauffeur

De ochtenddiensten beginnen even voor 08.00 uur tot ongeveer 13.00 uur en ’s middags van ongeveer 13.00 tot 18.00 uur. Dit is afhankelijk van welke route u rijdt. Per dagdeel rijdt u dus ca 5 uur.

De dienstregeling

We opereren vanuit 3 standplaatsen: vanuit Borssele (Tolplein) voor de lijnen in De Zak van Zuid-Beveland, vanuit Goes, voor de lijnen tussen Goes en Oud-Sabbinge, Hoedekenskerke en Kattendijke en tot slot vanuit Wemeldinge, voor de lijn Wemeldinge-Yerseke v.v. De vraag waar u wordt ingezet is sterk afhankelijk van waar u woont. De planner plant u zoveel mogelijk in op buslijnen die zo dicht mogelijk bij uw woonplaats zijn gelegen. Woont u bijvoorbeeld in of dichtbij Goes dan komen de lijnen 580, 582 en 595 het meest in aanmerking. Woont u in De Zak van Zuid-Beveland dan wordt u primair ingezet op de lijnen 596, 597 en 598. Tenslotte, woont u bijvoorbeeld in Kapelle, Wemeldinge of Yerseke of overigens in die regio, dan komen de lijnen 599A (Wemeldinge – Yerseke) of 599B (Yerseke – Wemeldinge) als eerste in aanmerking. Omdat er soms tekorten zijn in een regio worden chauffeurs een enkele keer ook in andere regio’s ingezet, maar dat proberen we zoveel mogelijk te beperken.

OV-chipkaart en losse kaartjes op de bus

Op de buurtbussen zit een chipkaartlezer. Passagiers betalen daarom in beginsel met een OV-chipkaart. Voor mensen zonder een chipkaart zijn losse kaartjes op de bus beschikbaar, die via pinbetaling kunnen worden afgerekend. Informatie daarover wordt u door de opleider gegeven. Contant afrekenen is sinds enige tijd niet meer mogelijk.

Samenloop met uitkering UWV

Onder voorwaarden mag u vrijwillig buschauffeur zijn als u een werkloosheidsuitkering van UWV ontvangt. Voor het UWV moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van enig dienstverband, dat u dus vrijwilliger bent en dat er geen enkele vergoeding tegenover staat. Het bewijs daarvoor kunt u leveren door aan UWV de door onze vereniging ter beschikking te stellen vrijwilligersovereenkomst te tonen. Dat is een door u en ons ondertekende overeenkomst, waarin de voorgaande elementen zijn opgenomen. We willen wel met nadruk melden dat dit geen 100% garantie is dat u daadwerkelijk als chauffeur kunt gaan rijden. Het UWV bepaalt namelijk in alle gevallen zelf of dat is toegestaan. Het vorenstaande is wel een algemene regel. Neem dus uit voorzorg altijd contact met UWV op! De buurtbusvereniging kan eventueel helpen bij het invullen van de formulieren die in gevallen als deze voor het UWV moeten worden ingevuld.

Vergoeding als buurtbuschauffeur

Voor het rijden op de buurtbus krijgt u geen vergoeding. Wel krijgt u voor uw verplaatsing van uw huis naar de standplaats van de bus v.v. een kilometervergoeding, berekend op grond van de ANWB-normen. Op dit moment is deze vergoeding € 0,30 per kilometer. De vergoeding wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Voor alle vrijwilligers organiseert de buurtbusvereniging jaarlijks een eindejaarsbijeenkomst, waarop we tijdens een etentje met elkaar even terugblikken op het afgelopen jaar. Op die bijeenkomst ontvangen alle vrijwilligers een attentie.

Verzekering

De bus is casco verzekerd door Connexxion, zij hebben ook een inzittendenverzekering afgesloten. U bent als vrijwillig buurtbuschauffeur, via de gemeente, verzekerd tegen materiële schade en schade aan lijf en leden.

Staat je vraag er niet tussen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Izaak Melse voor meer informatie.

06-36327800 buurtbuszuidbeveland@gmail.com
Veelgestelde Vragen